Dotyczy Pani Joanny Antonowicz

Szanowni Państwo,

W dniu 08.12.2015 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z powództwa Kamaran SA przeciwko Widok Energia Sp. z o.o.  w sprawie uchylenia uchwał nr 1, 2 i 3  z dnia 20 maja 2015 podjętych nielegalnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Widok Energia Sp. z o.o. (uchwały dotyczyły zmian w zarządzie spółki Widok Energia Sp. z o.o. odwołanie Iwony Szmaja i Przemysława Zdybla i powolnie Joanny Antonowicz).

Sąd  wydał wyrok – uchwały podjęte na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 20.05.2015 NIE ISTNIEJĄ.   

Zgromadzenie wspólników zwołała Joanna Antonowicz jako kolejne nielegalne działania po 18 maja 2015 r.

W związku powyższym ostrzegamy wszystkich przed działaniami pani Joanny Antonowicz, która uzurpuje sobie prawo do reprezentowania między innymi spółki Widok Energia Sp. z o.o.   

Sprzedaż / zakup

Zakupimy w kostkach lub balotach słomę pszenną, żytnią, pszenżyto, miskant.

Zapraszam do współpracy!

email: surowiec.zakup(na)widokenergia.pl

Jesteśmy producentem agro peletu. Prowadzimy sprzedaż hurtową.

Zapraszam do współpracy!

email: agropelet.sprzedaz(na)widokenergia.pl

FIRMA

Wykorzystując własny potencjał techniczny, poprzez wielkość i jakość swojej produkcji zamierzamy przedstawić się energetyce zawodowej jako godny zaufania partner z którym warto realizować duże przedsięwzięcia. Zamierzeniem naszej firmy jest wielokierunkowe działanie mające na celu popularyzację wykorzystania biomasy do celów energetycznych i przemysłowych.

NASZE PROJEKTY

BIOMASA

Biomasa jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii i stanowić będzie  już niebawem spory udział w bilansie paliwowo-energetycznym. Zwiększa ona również poziom bezpieczeństwa energetycznego i pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy przy jej pozyskaniu, przetworzeniu i uprawie.


AKTUALNOŚCI

W dniu 29.01.2016 Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy  wydał wyrok w zakresie uchwał podjętych w spółce Widok Energia Spółka Akcyjna przez nieuprawnioną osobę panią Joannę Antonowicz z dnia 18.05.2015 r.

Sąd...


Zarząd Spółki Widok Energia Sp. z o.o. oświadcza, że w dniu 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki, obejmującej likwidacje jej majątku....


W dniu 25 września 2015 roku zarząd spółki Widok Energia Sp. z o.o. powziął wiadomość, iż do Sądu Rejonowego w Olsztynie  Wydział Gospodarczy KRS wpłynął wniosek p. J. Antonowicz o zmianę  danych miedzy innymi w...PROCES EKSPLATACYJNY